Albert Bastardas i Boada

(Vilafranca del Penedès, Alt Penedès, 1951)

Sociolingüísta.

Catedràtic del Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona i professor de sociolingüista. De formació filològica, es doctorà a la Universitat Laval (Quebec). Fou membre fundador i primer director del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC) (1998-2010). Ha estat reconegut pel desenvolupament dels conceptes d’ecologia de les llengües, subsidiarietat lingüística i sostenibilitat lingüística en l’estudi dels efectes de la globalització en la supervivència de les llengües.