Alberto Lista y Aragón

(Sevilla, 1775 — Sevilla, 5 d’octubre de 1848)

Eclesiàstic i escriptor andalús.

De cultura enciclopèdica —que impartí en un ensenyament polifacètic— i amb tendències pedagògiques obertes, exercí una influència enorme damunt la seva època, de la qual, però, fou un producte típic. Fou rehabilitat civilment i eclesiàsticament, a desgrat del seu afrancesament palès i algun entrebanc sentimental. Fou cofundador i redactor de la revista literària “El Censor” (1820-22). Escriví Poesías (1882), Ensayos literarios y críticos (1844, en dos volums), etc.