Albió

Ἀλβίων (el), Albion (la)

Nom que grecs i romans donaven a la Gran Bretanya i que encara és usat en frases retòriques i poètiques.

Com a epítet despectiu hom utilitza l’expressió la pèrfida Albió.