Albrecht Altdorfer

(Ratisbona?, aprox. 1480 — Ratisbona?, 12 de febrer de 1538)

Albrecht Altdorfer

©

Pintor bavarès.

Treballà a Ratisbona, d’on fou regidor i arquitecte municipal. És considerat el cap de l'escola del Danubi. En diverses obres donà predomini al paisatge sobre la figura humana: tant l’individu (Sant Jordi al bosc, 1510, Munic) com la massa (Batalla d’Alexandre o d’Issus, 1529, Munic) són elements empetitits per la magnificència de la natura, que és descrita minuciosament. La importància que l’artista concedeix a la natura el portà a fer el que possiblement és la primera pintura on el paisatge és el tema únic (Vista del Danubi, 1520, Munic). Sovint també emmarcà les figures dins escenaris arquitectònics (Nativitat ~1520, Viena; Susanna al bany, 1526, Munic).

La batalla d’Alexandre, d’Albrecht Altdorfer

©

Altrament, la seva obra més extensa fou l’altar de sant Sebastià de l’església de Sankt Florian (1518-20), les taules del qual es troben repartides avui entre diversos museus i col·leccions. En la línia del subjectivisme expressionista de l’art dels països germànics, la seva obra és precursora de la pintura romàntica. Com altres compatriotes seus, alternà el conreu de la pintura amb el gravat (especialment la xilografia i l’aiguafort).