Albrecht von Roon

(Pleushagen, Pomerània, 1803 — Berlín, 1879)

Mariscal i polític prussià.

Comte de Roon. Escriví diferents tractats militars (1832-37). Des del ministeri de la guerra (1859-73) i de la marina (1861-71) reformà l’exèrcit i el servei militar. El 1873 substituí Bismarck en el càrrec de president del consell.