alcalinoterri
| alcalinotèrria

adj
Química

Dit dels metalls calci, estronci, bari i radi i de llurs composts.