alcalosi

f
Patologia humana

Autointoxicació orgànica amb alteració de l’equilibri acidobàsic de l’organisme caracteritzada per un predomini dels cations.

Quan el pH de la sang és superior a 7,45 hom parla d’una alcalosi descompensada. A vegades, però, els mecanismes compensadors orgànics aconsegueixen de mantenir el pH sanguini dintre els límits normals malgrat les alteracions iòniques existents; en aquest cas — alcalosi compensada — són les modificacions dels sistemes amortidors allò que indica l’existència del trastorn. De la mateixa manera que en el cas de l’acidosi, l’alcalosi pot ésser deguda a causes respiratòries o metabòliques.