alcassaba

f
Història

Alcassaba d’Almeria

© C.I.C.-Moià

Recinte fortificat, a l’interior d’una població emmurallada, per a refugi de la guarnició i dels habitants.

A diferència de l’alcàsser, solament tenia finalitats defensives i militars.