Alcestis

Personatge mitològic femení que consentí a morir en lloc del seu marit Admet.

Amb aquest tema, Eurípides escriví una tragèdia en la qual Hèrcules, pintat amb un cert humorisme, retorna l’heroïna a la vida. Racine deixà inacabat un intent de reelaboració del personatge, i fou Alfieri qui, havent primer traduït l’obra d’Eurípides a l’italià, en feu després una tragèdia adaptada al gust neoclàssic. És també el tema de l’òpera Alceste, de Ch. Gluck, sobre un llibret de R. Calzabigi (1767).