Alcínous

Ἀλκίνοονς (el)

Rei mitològic dels feacis, net de Posidó i pare de Nausica.

Acollí els argonautes. Ulisses i els seus companys es refugiaren al seu palau. Protegí Medea.