Alcobaça

Localitat del districte de Leiria, Portugal.

El monestir de Santa Maria (s. XII) és un reflex de les abadies cistercenques de Pontigny i de Clairvaux. Als murs de l’església alternen finestres de mig punt i contraforts. El claustre (s. XIV) recorda el de Santes Creus i serví de model als de les catedrals de Lisboa i Évora. En un dels seus costats hi ha la sala capitular, amb finestres i arquivoltes d’influència romànica. El refectori, de grans dimensions (20X30 m), és una de les dependències més importants. La construcció primitiva fou reformada als s. XII i XIII. Les tombes de Pere I i d’Inés de Castro, amb influències mudèjars, són molt notables i per la riquesa decorativa poden ésser comparades a les de Poblet, de Tarragona i de Saragossa. Les escultures monumentals de la façana de l’església i el retaule de l’altar major són mostres interessants del barroc portuguès.