alcohol benzílic

CHCHOH
m
Química

Alcohol aromàtic (fenilcarbinol) que pel fet de tenir l’hidroxil en cadena alquílica unida al nucli aromàtic té les mateixes propietats d’un alcohol alifàtic.

És un constituent del llessamí, el jacint i els bàlsams del Perú i de Tolú, on es troba també en forma d’èster. Líquid incolor, d’olor feblement aromàtica a temperatura ordinària, bull a 205,4°C i és escassament soluble en aigua. A gran escala és obtingut per l’acció del carbonat sòdic sobre el clorur de benzil

És emprat, esterificat amb diferents àcids, en perfumeria i farmàcia. Així, el seu èster acètic, l’acetat de benzil, que entra en la preparació de perfums d’olor de llessamí i de gardènia, i així mateix el cinamat de benzil i el salicilat. També és usat com a anestèsic local i en el tractament de pruïges, sobretot en les provocades per l’emmetzinament amb iperita.