alcoxi

m
Química

Nom genèric dels grups RO— que resulten de l’eliminació de l’hidrogen de l’hidroxil d’un alcohol.

Els grups alcoxi s’anomenen fent seguir el nom del radical R del sufix -oxi . Per exemple: al·liloxi CH 2 Y CHCH 2 O—. Fan excepció a aquesta regla les formes contretes metoxi, etoxi, propoxi i butoxi.