aldo-

Variant ald-
Química

Prefix utilitzat ocasionalment per a denotar que un compost prové d’un aldehid (ex.: aldoxima), té una estructura pseudoaldehídica (ex.: aldohexosa), o conté en la seva molècula un grup aldehídic (ex.: aldosterona).