Alèdua

Restes del castell d'Alèdua

© Vicenç Salvador Torres Guerola

Despoblat i antic castell del terme municipal de Llombai (Ribera Alta), situat davant mateix d’aquesta vila, a la vall dels Alcalans, a l’esquerra del riu Magre.

Era lloc de moriscs, habitat per 40 famílies el 1609, l’any de llur expulsió. Pertanyia a la parròquia de Llombai, però el 1574 esdevingué independent. Pertanyia al marquesat de Llombai, el titular del qual era el duc de Gandia, que el 1625 atorgà carta de poblament, però aquest lloc acabà desapareixent.