Aleix IV de Trebisonda

(?, ? — ?, 1429)

Emperador Comnè de Trebisonda (1417-29).

Combaté els genovesos, gelosos dels privilegis concedits als venecians. Fou assassinat en la revolta del seu fill Joan.