Aleksandra Mikhajlovna Kollontaj

Alexandra Mikhailovna Kollontaï
(Sant Petersburg, 31 de març de 1872 — Moscou, 9 de març de 1952)

Política soviètica.

Membre del partit bolxevic des del 1906 i més tard del comitè central. Fou autora de nombrosos treballs sobre el lloc de la dona en la família capitalista. Després de la revolució continuà ocupant-se de reivindicar el lloc que havia de correspondre a la dona en la nova societat. Pertangué a l’Oposició Obrera contra la burocratització del partit i de l’estat obrer, però fou apartada de la política activa el 1924 i relegada a funcions diplomàtiques a l’estranger. Tingué una gran producció bibliogràfica, de la qual sobresurten les obres sobre economia i sobre teoria socialista.