Aleksinac

Població de Sèrbia, vora el Morava Meridional, prop d’unes mines de lignit (51.863 h [2011]).