Alençon

Ciutat de la regió de la Baixa Normandia, França, capital del departament d’Orne, vora el Sarthe.

Coneguda especialment per l’escola de puntes i randes anomenades d’Alençon, també és un nucli industrial (filats de lli i de cànem, porcellanes, indústries elèctriques) i un centre de comunicacions (carreteres, ferrocarril).