alentidor hidràulic

m
Transports

Aparell utilitzat per a alentir vehicles pesants a les baixades.

Consta d’una turbina hidràulica, muntada dins un càrter amb un nivell d’oli regulable, el rotor de la qual és enllaçat mecànicament amb algun element de la transmissió, generalment el plat de sortida de la caixa de canvis o el d’entrada del pont posterior. Amb el càrter buit, el rotor gira sense resistències i per tant no hi ha efecte d’alentiment; en omplir-lo, tot o part, el rotor impulsa l’oli contra els àleps fixos de l’estator i tota l’energia cinètica es dissipa en forma de calor. Generalment el càrter és refredat amb aigua del circuit de refredament del motor.