Aleny

Vista general d'Aleny

© CIC-Moià

Llogaret del municipi de Calonge de Segarra (Anoia), situat a 660 m alt., 2,5 km al N de Calaf.

Situat en un petit puig proper a la carretera, ocupa el lloc de l’antic castell Elenio, existent el 1085. El lloc fou cedit al monestir de Sant Vicenç de Cardona. En el fogatjament del 1381 es diu que Aleny, de la parròquia de Sant Pere Salarç, és de l’abat de Cardona i té 3 focs. S'ha suposat que el vell castell es devia trobar a l’indret del gran casal de Can Ferrers, que ocupa el lloc dominant del puig, però no s’endevina cap resta medieval.

La capella de Sant Miquel d’Aleny, sufragània tradicional de Sant Pesselaç, és un edifici rectangular, amb porta a migdia i campanaret d’espadanya que no sembla gaire antic, o que en tot cas ha sofert una restauració que amaga tota l’antiga estructura. El poble manté el caire secular al seu nucli central. La festa d’Aleny es fa per Sant Miquel, al setembre.

Al s. XIX formava un municipi amb Sant Pesselaç, Durfort i Conill, de la parròquia del qual havia depès l’església d’Aleny.