alfabet armeni

m
Escriptura i paleografia

Alfabet armeni

© fototeca.cat

Alfabet que segueix l’ordre de l’alfabet grec, constituït amb elements grecs, siríacs i iranians d’acord amb les necessitats del sistema fonètic armeni.

Té 36 caràcters, als quals hom afegí dos caràcters més per als noms russos. Fou fixat vers el 404 dC per un eclesiàstic, Mesrob, per a una versió de la Bíblia escrita en la llengua clàssica.