alfabet fonètic internacional

m
Fonètica i fonologia

Alfabet fonètic establert per P.Passy el 1886, dins el si de l’Associació Fonètica Internacional.

Des de la data de creació, l’alfabet fonètic internacional (AFI) ha estat sotmès a diverses modificacions per tal d’adaptar-lo a les necessitats produïdes pel nombre creixent de llengües estudiades. La darrera versió de l’AFI data del 1951.