alfarder

m
Història

Administrador o perceptor del tribut de l’alfarda.