alfarrassador
| alfarrassadora

f
m

Persona que alfarrassa, ajustador a tant alçat.