Alföldy Géza

(Budapest, 7 de juny de 1935 — Atenes, 6 de novembre de 2011)

Historiador i epigrafista hongarès.

Trajectòria acadèmica

Graduat a la Universitat de Budapest (1959), en 1960-65 fou assistent de l’Institut d’història antiga d’aquesta universitat. El 1965 emigrà a l’aleshores Alemanya occidental, i l’any següent obtingué l’autorització per a exercir docència a la Universitat de Bonn, on impartí classes del 1968 al 1970. Posteriorment, fou professor d’Història antiga a les universitats de Bochum (1970-75) i Heidelberg des del 1975 fins a la jubilació (2002), i posteriorment com a professor emèrit.

Àmbit i temàtica d'estudi

Les seves recerques se centraren en la història de la Roma antiga, i com a epigrafista fou reconegut com una de les primeres autoritats en les inscripcions a les províncies de l’Imperi. Destaca el seu estudi sobre les inscripcions a l’antiga Tàrraco , recollits en l’obra col·lectiva Corpus Inscriptionum Latinarum iniciada a la segona meitat del segle XIX. Per a aquesta col·lecció preparà tres volums dedicats a les inscripcions trobades a la ciutat o en altres punts de l’Imperi però que hi feien referència. L’any 2011 en publicà el primer volum, que recollia i analitzava unes 1.600 inscripcions. S'interessà també per qüestions polítiques contemporànies que tractà en llibres des de la seva perspectiva d’historiador.

Publicacions (selecció)

Sobre la Roma antiga 

 • Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien (‘Població i societat de la província romana de Dalmàcia’, 1965)
 • Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den spanischen Provinzen des römischen Reiches von Augustus bis Diokletian (‘Fasti Hispaniensis. Funcionaris i oficials senatorials a les províncies hispàniques de l’imperi Romà des d’August fins a Dioclecià’, 1969)
 • Probleme der Geschichtswissenschaft (‘Problemes de la ciència històrica’, 1973)
 • Römische Sozialgeschichte (‘Història social de Roma’, 1975)
 • Die Römischen Inschriften von Tarraco (‘Les inscripcions romanes de Tarraco’, 1975)
 • Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen (‘Consolat i rang de senadors sota els Antonins’, 1977)
 • Römisches Städtewesen auf der neukastilischen Hochebene. Ein Testfall für die Romanisierung (‘Les ciutats romanes a l’altiplà de Castella la Nova. Un cas de romanització’, 1987)
 • Römische Heeresgeschichte (‘Història de l’exèrcit romà’, 1987)
 • Die Bauinschriften des Aquäduktes von Segovia und des Amphitheaters von Tarraco (‘Les inscripcions de l’aqüeducte de Segòvia i de l’amfiteatre de Segovia’, 1997)
 • Städte, Eliten und Gesellschaften in der Gallia Cisalpina. Epigraphisch-historische Untersuchungen (‘Ciutats, elits i societats a la Gàl·lia Cisalpina. Recerques epigraficohistòriques’,  1999)
 • Provincia Hispania superior (2000)
 • Inschriftliche Denkmäler als Medien der Selbstdarstellung in der römischen Welt (‘Els monuments inscrits com a testimoniatge del món romà’, 2001)

Generals

 • Ungarn 1956. Aufstand, Revolution, Freiheitskampf  (‘Hongria 1956. Revolta, Revolució i lluita per la llibertat’, 1996)
 • Das Imperium Romanum - ein Vorbild für das vereinte Europa? (‘L’imperi Romà - un model per a l’Europa unida ?', 1999)

Institucions acadèmiques (selecció)

 • Societat hongaresa d’història antiga (membre 1960-65, membre corresponent 1982)
 • Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine (1965)
 • Societat Mommsen (1966)
 • The Roman Society (1970-2006)
 • Societat Arqueològica de Tarragona (membre corresponent 1971-2002, posteriorment membre d’honor)
 • Real Academia de la Historia (1971, membre corresponent)
 • Unió d’Historiadors Alemanys (1971-2010)
 • Acadèmia de les Ciències de Heidelberg (1978)
 • Institut d’Arqueologia Alemany (membre corresponent 1979-87, posteriorment membre ordinari)
 • Acadèmia Pontificia d’Arqueologia (1990, membre corresponent),
 • Acadèmia Europea de Londres (1991)
 • Acadèmia Hongaresa de Ciències (1995)
 • Acadèmia Polonesa de Ciències i Arts (1996, membre estranger)
 • Institut d’Estudis Catalans (1996, membre corresponent)
 • Acadèmia Finlandesa de Ciències (1997, membre corresponent) 

Distincions (selecció) 

 • Medalla Kuzsinszky de la Societat Arqueològica Hongaresa (1965)
 • Premi  Gottfried Wilhelm Leibniz de la Fundació Alemanya per a la Recerca (1986)
 • Medalla de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona de la Universitat de Barcelona, des del 1991 Universitat Rovira i Virgili (1988)
 • Doctorat honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona (1988)
 • Premi Max Planck de la Fundació Alexander von Humboldt i de la Societat Max Planck (1992)
 • Doctorat honoris causa de la Universitat de Pécs (1992)
 • Premi Internacional Catalunya de l’Institut d’Estudis Catalans (1997)
 • Placa Nagy Imre del president de la República d’Hongria (1997)
 • Medalla de la Universitat de la Corunya (1998)
 • Creu de Sant Jordi (2001)
 • Doctorat honoris causa de la Universitat de Bolonya (2002)
 • Creu del Mèrit de la República Federal d’Alemanya (2002)
 • Medalla d’argent de la Ciutat de Tarragona (2008)
 • Doctorat honoris causa de la Universitat Rovira i Virgili (2009)
 • Medalla d’Or de la Universitat de Ferrara (2011)
 • Doctorat honoris causa de la Universitat de Viena (2011)