Alfons Ferrandis d’Híxar i d’Anglesola

(?, ? — ?, després del 1328)

Tercer senyor de la baronia d’Híxar en vida del seu pare Pere Ferrandis d’Híxar i de Navarra, en entrar aquest en religió (1319).

Menor d’edat, el rei l’encomanà a l’infant Joan, arquebisbe de Toledo (1320). Fou cap d’un estol que anà a reforçar les tropes de l’infant Alfons de Sardenya (1324). A la coronació d’aquest (Alfons III), fou armat cavaller (1328). Lluità contra els bàndols dels Cornell i els Alagó i, en fer-se la pau, es casà amb Teresa d’Alagó, la qual vivia encara el 1336.