Alfred Pascual i Benigani

(Barcelona, 1904 — Londres, 1995)

Caricaturista.

Passà la Primera Guerra Mundial a França i, de retorn, intentà sense èxit la pintura cubista. El 1931 exposà una sèrie de dibuixos a can Parés. Fou col·laborador de Papitu, L’Opinió, L’Esquella de la Torratxa i Xut, on es revelà com un dels més intencionats caricaturistes esportius. Actuà esporàdicament en teatre, amb Alady. El 1939 s’exilià i s’instal·là a Londres.