Alfred-Reginald Radcliffe-Brown

(Birmingham, 1881 — Londres, 1955)

Antropòleg anglès.

Professor en diverses universitats, la seva influència fou notable com a portaveu a Anglaterra del rigorisme que Durkheim volgué imprimir a les ciències socials. Les seves expedicions a les illes Andaman (1906-08) i a la regió occidental d’Austràlia (1910) li proporcionaren abundant material per als seus estudis sobre les relacions de parentiu i el totemisme a les societats primitives. És considerat el fundador de l’antropologia social britànica. En destaquen les obres The Andaman Islanders (1922), The Social Organization of Australian Tribes (1930), i Structure and Function in Primitive Society (1952).