Alfred Romea

(Madrid, 1884 — Barcelona, 1957)

Guitarrista i crític musical.

D’infant anà a residir a Barcelona. Estudià a l’Escola Municipal de Música i fou assessorat per Felip Pedrell. Exercí la crítica musical i féu una brillant carrera de concertista. També pronuncià conferències sobre temes musicals.