Alfred Tarski

(Varsòvia, 1901 — Berkeley, 1983)

Lògic i matemàtic polonès naturalitzat nord-americà.

Pertanyent al cercle de Varsòvia i professor de la Universitat d’aquesta ciutat, emigrà als EUA, on fou professor a Berkeley. Especialitzat en problemes sintàctics i semàntics, elaborà una lògica polivalent i féu importants aportacions a la teoria de la mesura i a la metamatemàtica. A més dels seus nombrosos articles, cal destacar O logice matematycznej i metodzie dedukcyjnej (‘Introducció a la lògica i a la metodologia de les ciències deductives’, 1936), Undecidable Theories (‘Teories indecidibles’, 1953), en col·laboració amb A.Mostowsky i R.M.Robinson, Logic semantics, Mathematics (1956) i Ordinal Algebras (1956).