àlgebra associativa

f
Matemàtiques

Estructura composta (A,+,×,·) on (A,+,×) és un anell, (A,+,·) és un mòdul sobre un anell commutatiu amb unitat K i es verifica que, si λ∈K i a,b∈A, λ(ab)=a(λb)=(λa)b.

Les nocions d’àlgebra nul·la, unitària, commutativa són les equivalents a les de l’anell. L’àlgebra és lineal si (A, +, ·) és un espai vectorial. Són importants l’àlgebra tensorial, la simètrica i l’exterior sobre un espai vectorial.