aliança

f

Acció i efecte d’aliar o d’aliar-se dos o més pobles, dues o més organitzacions o dues o més persones.