Aliança Baptista Mundial

Agrupació fundada a Londres l’any 1905 amb la finalitat de promoure la unió entre tots els baptistes.

Actualment té la seu a Washington.