Aliança Obrera

Pacte d’acció revolucionària que uní les forces obreres durant la Segona República Espanyola davant la victòria electoral de les dretes (1933).

Sorgí de la iniciativa del Bloc Obrer i Camperol ; en formaren part el PSOE, la UGT, la Unió Socialista de Catalunya, l’Esquerra Comunista i la Unió de Rabassaires, bé que aquesta se'n separà després. La CNT i el Partit Comunista d’Espanya quedaren al marge. Estesa a tot el territori de la República, l’Aliança es consolidà el 1934 i adquirí especial força a Astúries, on la regional de la CNT s’hi adherí. Pel setembre d’aquest any el Partit Comunista, que l’havia atacada inicialment, decidí de participar-hi. L’Aliança fou el motor de l’aixecament revolucionari de l’octubre del 1934 a Astúries i formulà un programa reivindicatiu concret (nacionalitzacions, dissolució dels ordes religiosos, de l’exèrcit i de la guàrdia civil, etc).