alimentació

f
Alimentació

Acció i efecte d’alimentar o d’alimentar-se.