alisis

m
pl
Meteorologia

Vents baixos i constants que bufen a la zona tòrrida, des de les faixes tropicals anticiclòniques cap a la zona de les calmes equatorials, de manera que a l’hemisferi boreal són del NE, i a l’austral del SE.

Són uns desviaments de la part inferior del protoalisi produïts pel fregament d’aquest amb la superfície terrestre. Els límits en latitud dels indrets on bufen els alisis són, tanmateix, variables, car la declinació del sol influeix sobre ells fent-los oscil·lar de N a S en funció d’aquesta. Amb la teoria tèrmica de la circulació de l’atmosfera hom atribuí als alisis el paper de motors principals de la dita circulació, però rebutjada aquesta teoria i a mesura que s’ha anat seguint la moderna teoria dinàmica, els alisis han quedat relegats a vents sense transcendència dins la circulació general.

En el curs dels segles de la navegació de vela els alisis foren uns vents tan favorables per als qui anaven d’Europa a Amèrica per l’Atlàntic, o d’Amèrica a l’Àsia o a l’Àfrica pel Pacífic, que sempre serviren per a traçar llurs derrotes transoceàniques; d’aquí que siguin anomenats pels anglesos trade winds o vents del comerç.