Alkaid

η

Estel de l’Ossa Major, de magnitud 1,9, a una distància de 160 anys de llum.

Pertany a la classe espectral B3. Hom l’anomena, a vegades, Benetnasch.