Al·là

Allāh (ar)

Fris de l’Alhambra de Granada amb el nom d' Al·là

© Fototeca.cat

Nom amb què hom designa Déu a l’islam.

És usat també pels jueus i cristians de llengua àrab. Han estat proposades dues etimologies del nom: de l’arameu alaha (‘déu’) o una contracció de l’àrab al-Ilāh (‘el déu’), denominació que ja existia a l’Aràbia preislàmica per a designar un déu de la Meca, que, bé que no era únic, era divinitat suprema i déu creador..