al·legoria

f

Allò que representa una cosa, una idea, per semblança suggestiva, emblema.