al·lel

al·lelomorf
m
Biologia

Cadascuna de les formes alternatives que pot presentar un gen que ocupa el mateix lloc en un cromosoma determinat o en dos cromosomes homòlegs, i que expressa diferentment un mateix caràcter.

Els integrants d’un grup d’al·lels són marcadors genètics mútuament excloents, i sorgeixen per mutació genètica. En els organismes diploides, els al·lels ocupen loci (locus) homòlegs, és a dir, estan en una posició idèntica en els cromosomes homòlegs. En el moment de la gametogènesi només es transmet un al·lel i, per tant, es dóna només una de les dues alternatives possibles (dominància o recessió genètica), la qual cosa suposa la base de l’herència alternativa o mendeliana.