Allen Ginsberg

(Peterson, Nova Jersey, 3 de juny de 1926 — Nova York, 5 d’abril de 1997)

Allen Ginsberg

© Fototeca.cat

Poeta nord-americà.

Un dels representants més importants del moviment beat , el 1949 fou internat en un institut psiquiàtric, on conegué el poeta foll Carl Salomon, al qual dedicà la poesia Howl (1956), violenta protesta contra la civilització nord-americana, que el féu famós. D’entre els seus reculls cal esmentar Empty Mirror (1961), Kaddish and Other Poems (1961), Indian Journals (1970), The Fall of America (1973), Mind Breaths: Poems 1972-77 (1978), Poems All Over the Place (1978), Straight Hearts Delight (1980), White Shroud: Poems 1980-85 (1986) i Cosmopolitan Greetings: Poems 1986-1992 (1995). Temes recurrents de la seva obra són l’homosexualitat, les drogues, el pacifisme i el budisme, causes de les quals esdevingué un actiu propagandista. Durant els anys setanta fou un autor de referència per a gran part dels moviments contraculturals sorgits als EUA.