Aller

Municipi d’Astúries, al vessant N de la serralada Cantàbrica, vora el riu Aller.

Situada en una conca hullera on el carbó s’intercala entre capes de pissarres i gresos molt plegades i fracturades que dificulta i encareix la producció. Ramaderia de vaques holandeses de raça molt pura.