al·lopoliploïdia

f
Biologia

Poliploïdia estable que resulta de l’addició i la combinació dels jocs de cromosomes d’igual nombre de dues o més espècies diferents.

L’al·lopoliploide s’assembla a les espècies progenitores, però no s’hi pot reproduir; és per això que hom el considera una espècie totalment nova i així l’al·lopoliploïdia ha estat anomenada l’"evolució instantània”; per exemple la varietat de blat Triticum aestivum (6 n ; n =7) és un al·lohexaploide (6 n ) de 42 cromosomes que prové de tres espècies diferents: T.monococcum, T.aegilopoides i A.squarrosa , cada una de les quals té 14 cromosomes (2 n ; n =7).