al·lopoliploïdia segmentària

f
Biologia

Al·lopoliploïdia en què alguns cromosomes de les dues espècies progenitores són gairebé homòlegs ( multivalent ) i és possible d’observar-los durant la meiosi.

Un exemple n'és l’al·lotetraploide Primula kewensis o prímula de Kew (2 n =36) que procedeix d’un encreuament entre P.floribunda (2 n =18) i P.verticillata (2 n =18). Encara que aquesta espècie sigui una creació artificial, hom defensa que força espècies s’han constituït així, per un fenomen espontani, aliè a la intervenció humana.