Almagest

Nom donat pels àrabs a la Gran Sintaxi Matemàtica (~140), principal obra de Ptolemeu, i amb el qual és coneguda a Occident.

Veritable síntesi de l’astronomia antiga, presenta un concepte global de l’Univers essent alhora un tractat per a l’observació pràctica. La principal idea és que la Terra i l’Univers són esferes concèntriques; la Terra no es mou, ans és la volta celeste que fa una volta diària entorn d’un eix celeste. L’Almagest conté, a més, un catàleg de 1 022 estels, classificats de primera a sisena magnitud. Hi és present la influència d’Hiparc.