almanac nàutic

m
Transports

Publicació anual feta per diversos observatoris.

Hi consten, tabulats en funció del dia, l’hora i el meridià de Greenwich, tots els elements variables dels astres que són necessaris per a la navegació astronòmica. El càlcul d’aquestes dades és fet pels observatoris amb una anticipació que pot arribar a ésser d’anys. A França començà a ésser publicat un almanac nàutic l’any 1702, amb el nom de Connaissance des temps ; a la Gran Bretanya, el 1767, i a Alemanya, el 1776. L’observatori de la Marina espanyola de San Fernando començà a publicar l' Almanaque Náutico el 1792; als EUA és publicat des de l’any 1855.