alocar

m
Geobotànica

Comunitat vegetal dominada per l’aloc.

És un bosquetó de ribera mediterrània, propi dels rials frescs. Als Països Catalans, es fa només a Catalunya, Mallorca i Menorca.