Alpicat

Partida del terme municipal de Lleida, al límit amb el de Vilanova d’Alpicat.

Antic vinyet fins al final del s XIX, actualment les seves terres són dedicades a oliverar i, especialment, als conreus d’horta. Hi passa la carretera de Lleida a Montsó, al costat de la qual es troben les basses d’Alpicat , construïdes entre el 1901 i el 1932 per depurar l’aigua del canal de Pinyana (que hi arriba a través de la séquia del Cap), destinada al proveïment d’aigua potable a la ciutat; hi ha també unes piscines públiques.