alqueria

f

Antigament, conjunt de cases de conreu d’una heretat.